Hengelsportvereniging de Forel
vissen op de Geul in Zuid-Limburg

Contact

Lid worden van HSV de Forel

* voor het visseizoen 2019 zijn GEEN plaatsen beschikbaar *

Gedurende het visseizoen nemen wij géén nieuwe leden aan. Aanmeldingen voor onze wachtlijst ontvangen we graag per e-mail aan secretaris Johan Pot, vermeld in de mail de volledige naam, adres- en contactgegevens met geboortedatum. Als er plaatsen vrijkomen, ontvangen kandidaatleden van de wachtlijst vóór het nieuwe visseizoen een uitnodiging voor een persoonlijk gesprek met onze toelatingscommissie: we zoeken betrokken leden die niet alleen komen vissen, maar zich ook actief voor de Geul willen inzetten.

Kosten lidmaatschap € 69,50 per jaar inclusief volledige VISpas.

Betaling van contributie kan op IBAN NL63 RABO 0132 2917 89 Rabobank Gulpen (BIC RABONL2U) t.n.v. HSV de Forel.

Dagvergunning

Leden mogen een gastvisser op een dagvergunning meenemen en kunnen deze vergunning aanvragen bij onze secretaris Johan Pot.

Kosten dagvergunning €10,- per dag,

Gastvissers mogen alleen onder begeleiding vissen en hiervoor gelden dezelfde regels als voor het lid zelf:

Visseizoen

op de Geul mag met één hengel gevist worden van 1 april t/m 30 september van 1 uur voor zonsopgang tot 2 uur na zonsondergang.

Toegestaan aas

uitsluitend kunstaas (kunstvlieg, spinner, lepel, plug of shad), voorzien van één enkele haak, zonder of met platgedrukte weerhaak, zonder geur- of smaakstoffen en geen nabootsingen van wormen.

Catch & release

voor alle vissoorten geldt een meeneemverbod: elke gevangen vis dient direct en zorgvuldig te worden teruggezet.

Kunstwerken

vissen is niet toegestaan van 25m bovenstrooms tot 50m benedenstrooms van kunstwerken (vistrappen, stuwen en debietmeetpunten).

VBC Geulpas

de oranje pas dient tijdens het vissen zichtbaar te worden gedragen.

Jeugdleden

tot de leeftijd van 16 jaar alleen onder toezicht van een volwassene.

Vangstregistratie

de VBC Geul & Zijbeken heeft een eigen website voor hengelvangstregistratie: www.vr-geul.nl, deelname is niet verplicht, maar zeer gewenst. Een beknopte handleiding vind je hier, de gegevens worden vertrouwelijk behandeld.

Bij handelingen in strijd met deze bepalingen wordt ingevolge een arrest met betrekking tot de Visserijwet d.d. 2 mei 1967 nummer NJ425 geacht de vergunning niet te zijn verleend c.q. wordt de vergunning als ongeldig beschouwd.