Hengelsportvereniging de Forel
vissen op de Geul in Zuid-Limburg

Nieuws

Ledenvergadering 16 maart 2019

De ledenvergadering vindt plaats op zaterdagmiddag 16 maart vanaf 15:00 uur in Café De Paardestal, Hoofdstraat 57 in Mechelen.


Ledenvergadering 17 maart 2018

De ledenvergadering vindt plaats op zaterdagmiddag 17 maart vanaf 15:00 uur in Café De Paardestal, Hoofdstraat 57 in Mechelen.


Ledenvergadering 11 maart 2017

De ledenvergadering vindt plaats op zaterdagmiddag 11 maart vanaf 15:00 uur in Café De Paardestal, Hoofdstraat 57 in Mechelen.


Ledenvergadering 22 januari 2016

Bekijk voor het verslag van de ledenvergadering van 22 januari 2016 deze presentatie. De barbecue is gepland op zaterdag 25 juni vanaf 16 uur in Gasterij A Gen Kirk in Wahlwiller. Leden die niet op de vergadering aanwezig waren, kunnen de VISpas en vergunning op 12 maart tussen 14 en 16 uur afhalen in Café de Paardestal, Hoofdstraat 57 in Mechelen en verder t/m 31 maart 2016 na telefonisch overleg. De contributie moet vooraf zijn betaald en verder moet de gele VBC-Vispas worden ingeleverd om de blauwe VBC-Geulpas te ontvangen. Neem hiervoor contact op met onze secretaris Johan Pot). Is de vergunning niet betaald voor 1 april 2016 dan volgt een automatische afmelding, concreet betekent dit dat men dan geen lid meer is van de HSV de Forel.


Vangstregistratie 31 maart 2015

Om het inzicht in de visstand te verbeteren, heeft de VBC Geul & Zijbeken een eigen website voor hengelvangstregistratie gemaakt. Deelname door de leden is niet verplicht, maar natuurlijk wel zeer gewenst: hoe meer gegevens worden verzameld, hoe betrouwbaarder de uitkomst. De vangsten kunnen worden bijgehouden op www.vr-geul.nl, een beknopte handleiding vind je hier. Alle gegevens worden vertrouwelijk behandeld.


Jaarlijkse Geulwandeling voor leden van HSV de Forel

Geulwandeling 15 maart 2015

De jaarlijkse Geulwandeling vond plaats op zondag 15 maart: ongeveer 25 leden, een tiental gasten en een roedel honden liepen de 12km lange wandeling. De route ging van Mechelen langs de Geul via Partij naar Gulpen, vervolgens via Overgeul naar Hurpersch en weer terug naar Mechelen. In Gulpen was de pauze met koffie en vlaai in OS Heem goed verzorgd en in Mechelen werden we weer gastvrij ontvangen door John Meentz in Café de Paardestal. Met dank aan Jo Hendrix van Hengelsport Fauna voor de foto's.


Ledenvergadering 23 januari 2015

In de ledenvergadering stonden de wijzigingen, vooruitlopend op het Visplan 2016-2025, centraal. Eén van de wijzigingen is het invoeren van Catch & Release, oftewel een volledig meeneemverbod voor alle vissoorten. In 2015 vindt in het stroomgebied van de Geul een vijfjaarlijkse vismonitoring plaats, waardoor uitzet van vis in 2015 niet is toegestaan. Daarom is besloten Catch & Release al direct in te voeren. Verder worden de toegestane aassoorten beperkt en wordt door alle Geulverenigingen hetzelfde uitzetbeleid, bestaande uit beekforel jonger dan één jaar, gehanteerd.