Hengelsportvereniging de Forel
vissen op de Geul in Zuid-Limburg

Welkom op de website van HSV de Forel

Onze vereniging beheert ongeveer 10km prachtig viswater op de Geul in het mooie Zuid-Limburg. Ons viswater ligt in de gemeente Gulpen-Wittem in het gebied dat bekend staat als het Geuldal. Onze oorsprong ligt in Mechelen, waar ook een groot deel van het viswater is, maar inmiddels beheren we ook stukken van de Geul bij Gulpen en Wijlre.

Op de Geul wordt veel gevist met de vlieghengel, maar spinvissen kan ook. Vissen mag alleen met kunstaas voorzien van één enkele haak zonder weerhaak, zodat de beekforel beschermd wordt tegen verwondingen. Om te vissen op ons viswater zijn de volgende documenten nodig: VISpas + Bijlage VISpas (bewijs van lidmaatschap HSV de Forel), zonder deze documenten is vissen niet toegestaan.

Uitzet van beekforel jonger dan één jaar

Leden van onze vereniging vissen niet alleen, maar besteden ook een aantal zaterdagen aan andere taken voor de Geul, een belangrijke daarvan is de uitzet van beekforel. Door verbeterde omstandigheden paait de beekforel de laatste jaren in het stroomgebied van de Geul en wordt het visbestand alleen nog ondersteund door uitzet van beekforel jonger dan één jaar. Daarnaast is natuurlijk onderhoud, veldwerk en onderzoek nodig, zoals naar de eigen aankweek van de beekforel in de Geul. Hiermee monitoren we, in samenwerking met de VBC Geul & Zijbeken, of de beekforel zijn natuurlijk bestaan kan handhaven.

Voor seizoensaanvang vindt ieder jaar de jaarvergadering van de vereniging plaats in Café de Paardestal, Hoofdstraat 57 in Mechelen.

Regelgeving voor de hengelsport op de Geul

Visseizoen

op de Geul mag met één hengel gevist worden van 1 april t/m 30 september van 1 uur voor zonsopgang tot 2 uur na zonsondergang.

Toegestaan aas

uitsluitend kunstaas (kunstvlieg, spinner, lepel, plug of shad), voorzien van één enkele haak, zonder of met platgedrukte weerhaak, zonder geur- of smaakstoffen en geen nabootsingen van wormen.

Catch & release

voor alle vissoorten geldt een meeneemverbod: elke gevangen vis dient direct en zorgvuldig te worden teruggezet.

Kunstwerken

vissen is niet toegestaan van 25m bovenstrooms tot 50m benedenstrooms van kunstwerken (vistrappen, stuwen en debietmeetpunten).

VBC Geulpas

de oranje pas dient tijdens het vissen zichtbaar te worden gedragen.

Jeugdleden

tot de leeftijd van 16 jaar alleen onder toezicht van een volwassene.

Vangstregistratie

de VBC Geul & Zijbeken heeft een eigen website voor hengelvangstregistratie: www.vr-geul.nl, deelname is niet verplicht, maar zeer gewenst. Een beknopte handleiding vind je hier, de gegevens worden vertrouwelijk behandeld.

Bij handelingen in strijd met deze bepalingen wordt ingevolge een arrest met betrekking tot de Visserijwet d.d. 2 mei 1967 nummer NJ425 geacht de vergunning niet te zijn verleend c.q. wordt de vergunning als ongeldig beschouwd.