§

Lid worden van HSV de Forel

* voor het visseizoen 2023 zijn géén plaatsen meer beschikbaar *

Gedurende het visseizoen nemen wij géén nieuwe leden aan! Aanmeldingen voor de wachtlijst kun je mailen naar Johan Pot, houd rekening met minimaal 3 seizoenen wachttijd.

Vermeld in de aanvraag jouw volledige naam, adres- en contactgegevens met geboortedatum, géén complete gegevens betekent géén opname op de wachtlijst. Als er plaatsen vrijkomen, ontvangen kandidaatleden van de wachtlijst vóór het nieuwe visseizoen een uitnodiging voor een persoonlijk gesprek met onze toelatingscommissie: we zoeken betrokken leden die niet alleen komen vissen, maar zich ook actief voor de Geul willen inzetten.

Kosten lidmaatschap € 72,- per jaar inclusief volledige VISpas.

Betaling van contributie kan op IBAN NL63 RABO 0132 2917 89 Rabobank Gulpen (BIC RABONL2U) t.n.v. HSV de Forel.


Dagvergunning voor leden

Uitsluitend leden mogen een gastvisser op een dagvergunning meenemen en kunnen deze vergunning aanvragen bij onze secretaris Johan Pot.

Gastvissers mogen alleen onder begeleiding vissen en hiervoor gelden dezelfde regels als voor het lid zelf:

Visseizoen op de Geul is vlieg- en spinvissen met één hengel toegestaan van 1 april t/m 30 september van 1 uur voor zonsopgang tot 2 uur na zonsondergang.

Toegestaan aas alleen kunstaas: één enkele kunstvlieg, spinner, lepel, plug of shad, voorzien van één enkele haak zonder of met platgedrukte weerhaak, zonder geur- of smaakstoffen en geen nabootsingen van wormen.

Catch & Release voor alle vissoorten geldt een meeneemverbod: elke gevangen vis dient direct en zorgvuldig te worden teruggezet.

VBC Geulpas de witte pas dient tijdens het vissen zichtbaar te worden gedragen.

Kunstwerken vissen is niet toegestaan van 25m bovenstrooms en benedenstrooms van kunstwerken (vistrappen, stuwen en debietmeetpunten).

Vangstregistratie hengelvangsten graag bijhouden op www.vr-geul.nl, een beknopte handleiding vind je hier.

Jeugdleden tot de leeftijd van 16 jaar alleen onder toezicht van een volwassene.

Bij handelingen in strijd met deze bepalingen wordt ingevolge een arrest met betrekking tot de Visserijwet d.d. 2 mei 1967 nummer NJ425 geacht de vergunning niet te zijn verleend c.q.de vergunning als ongeldig beschouwd.

Contactpersonen

Johan Pot - secretaris

Johan Pot

e-mail johan@hsvdeforel.nl
voor vragen over vergunningen, dagkaarten en de VBC

Ruben Veetman - voorzitter

Ruben Veetman

e-mail ruben@hsvdeforel.nl
voor vragen over vissen, de Geul en onze vereniging


Illegale visserij

constatering van illegale visserij, waarvoor direct actie nodig is,
bel of WhatsApp:
- Mark Schreuders 06-13 731 216,
- Johan Pot 06-50 577 550 of
- Lars Huijnen 06-25 164 735

alle overige informatie over stroperij mailen naar:
controle@vbc-geul.nl

voor andere opmerkelijkheden, misstanden of calamiteiten, bel:
Meldpunt Water 0800 - 0341.


HSV de Forel

Secretariaat Oude Akerweg 40 6271NE Gulpen
IBAN NL63 RABO 0132 2917 89
KvK 40204243
volg HSV de Forel op Facebook!