Welkom op de website van HSV de Forel

Onze vereniging beheert ongeveer 10km prachtig viswater op de Geul in het mooie Zuid-Limburg. Ons viswater ligt in de gemeente Gulpen-Wittem in het gebied dat bekend staat als het Geuldal. Onze oorsprong ligt in Mechelen, waar ook een groot deel van het viswater is, maar inmiddels beheren we ook stukken van de Geul bij Gulpen en Wijlre.

* voor het visseizoen 2024 zijn géén plaatsen meer beschikbaar *

Op de Geul wordt veel gevist met de vlieghengel, maar spinvissen kan ook. Vissen mag alleen met kunstaas voorzien van één enkele haak zonder weerhaak, zodat de beekforel beschermd wordt tegen verwondingen. Om te vissen op ons viswater zijn de volgende documenten nodig: VISpas + Bijlage VISpas (bewijs van lidmaatschap HSV de Forel), zonder deze documenten is vissen niet toegestaan.

Leden van onze vereniging vissen niet alleen, maar besteden ook een aantal zaterdagen aan andere taken voor de Geul, een belangrijke daarvan is de uitzet van beekforel. Door verbeterde omstandigheden paait de beekforel de laatste jaren in het stroomgebied van de Geul en wordt het visbestand alleen nog ondersteund door uitzet van beekforel jonger dan één jaar. Daarnaast is natuurlijk onderhoud, veldwerk en onderzoek nodig, zoals naar de eigen aankweek van de beekforel in de Geul. Hiermee monitoren we, in samenwerking met de VBC Geul & Zijbeken, of de beekforel zijn natuurlijk bestaan kan handhaven.

Voor seizoensaanvang vindt ieder jaar de ledenvergadering van de vereniging plaats in Café de Paardestal, Hoofdstraat 57 in Mechelen.

uitzet van beekforel jonger dan 1 jaar

Regelgeving voor de hengelsport op de Geul

Visseizoen op de Geul is vlieg- en spinvissen met één hengel toegestaan van 1 april t/m 30 september van 1 uur voor zonsopgang tot 2 uur na zonsondergang.

Toegestaan aas alleen kunstaas: één enkele kunstvlieg, spinner, lepel, plug of shad, voorzien van één enkele haak zonder of met platgedrukte weerhaak, zonder geur- of smaakstoffen en geen nabootsingen van wormen.

Catch & Release voor alle vissoorten geldt een meeneemverbod: elke gevangen vis dient direct en zorgvuldig te worden teruggezet.

VBC Geulpas de Geulpas dient tijdens het vissen zichtbaar te worden gedragen.

Kunstwerken vissen is niet toegestaan van 25m bovenstrooms en benedenstrooms van kunstwerken (vistrappen, stuwen en debietmeetpunten).

Vangstregistratie hengelvangsten graag bijhouden op www.vr-geul.nl, een beknopte handleiding vind je hier.

Jeugdleden tot de leeftijd van 16 jaar alleen onder toezicht van een volwassene.

Bij handelingen in strijd met deze bepalingen wordt ingevolge een arrest met betrekking tot de Visserijwet d.d. 2 mei 1967 nummer NJ425 geacht de vergunning niet te zijn verleend c.q.de vergunning als ongeldig beschouwd.

VBC Geul & Zijbeken

Alle hengelsportverenigingen in het stroomgebied van de Geul werken samen in de Stichting Visstand Beheer Commissie Geul & Zijbeken, waarin ook waterbeheerder Waterschap Limburg en natuurbeheerders van het Geuldal zijn vertegenwoordigd.

In dit samenwerkingsverband worden onder andere de voorwaarden voor de hengelsport bepaald, die moeten natuurlijk passen binnen de Kaderrichtlijn Water en Natura 2000.

Download het Visplan 2016-2025.

jonge beekforel

Illegale visserij

Onze leden helpen mee aan een natuurlijke visstand door hun sport zo duurzaam mogelijk te beoefenen. Helaas worden vissen in de Geul vaak illegaal gevangen en meegenomen. Gegevens over illegale visserij zijn voor ons dus erg belangrijk. Meld a.u.b. zoveel mogelijk informatie via e-mail aan controle@vbc-geul.nl.


HSV de Forel

Johan Pot - secretaris
e-mail johan@hsvdeforel.nl
voor vragen over vergunningen, dagkaarten en de VBC

Ruben Veetman - voorzitter
e-mail ruben@hsvdeforel.nl
voor vragen over vissen, de Geul en onze vereniging

Secretariaat Oude Akerweg 40 6271NE Gulpen
IBAN NL63 RABO 0132 2917 89
KvK 40204243
volg HSV de Forel op Facebook!